در سازمان شما از مجموعه راهکارهای جامع دیدگاه، نرم افزارهای زیر استفاده می شوند
دانشگاه فنی و حرفه‌ای

همکاران گرامی

نظر به تغییر نسل نرم افزار اتوماسیون اداری چارگون از دیدگاه 4 به دیدگاه 5، به اطلاع می رساند "فیلم های آموزشی سیستم اتوماسیون اداری (دیدگاه 5)" در سامانه تیکتینگ در قسمت "مرکز دانلود" بارگذاری شده است. مقتضی است نسبت به مشاهده فیلم های آموزشی بارگذاری شده اقدام فرمایید.

 

باسپاس - مدیریت فناوری اطلاعات